“Connect+” jest przedsięwzięciem o zasięgu europejskim. Program Forum nie zaczyna się śniadaniem i nie kończy wraz z zamknięciem sali wykładowej. Ogromna rolę odgrywa możliwość nawiązania kontaktów i trwałych relacji pomiędzy uczestnikami. Dlatego równie istotnym jak sesje tematyczne, będzie czas przerw kawowych, swobodnych rozmów przy kolacji w najlepszych krakowskich restauracjach.

  

Społeczność - więcej niż Forum

Dobrego zarządzania nie da się nauczyć inaczej niż w praktyce – obserwując innych, pracując w grupie, odczuwając ludzkie reakcje i emocje. „Connect+” jest programem, którego idea wykracza daleko poza samo forum biznesowe. Oferujemy uczestnikom możliwość dołączenia do grupy podobnie myślących menedżerów z różnych krajów, połączonych silną siecią wspólnych doświadczeń. Grupa „Connect+ Alumni to wiele wybitnych osób pozostających ze sobą w kontakcie w ramach luźnej struktury z wykorzystaniem możliwości jakie dają internetowe sieci społecznościowe. Przewidujemy także cykliczne spotkania społeczności "Connect+", aby odnowić kontakty, czy zaplanować kolejne przedsięwzięcia biznesowe. Oczekiwania członków społeczności „Connect+ Alumni" będą brane pod uwagę przy planowaniu programu kolejnych edycji Forum, wyborze lokalizacji, czy doborze ekspertów.