dr Piotr Uhma & Luiza Czajkowska,
Koordynatorzy Forum

Szanowni Państwo!

Każdego roku w Polsce i innych krajach odbywa się szereg konferencji biznesowych i szkoleń managerskich o zróżnicowanym poziomie merytorycznym. Część z takich spotkań to wydarzenia jednorazowe. Inne, integrują środowiska branżowe. Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu z nich. “Connect+” Managers Innovation Forum jest odpowiedzią na elementy, których brakowało nam w odbywających się w Polsce forach managerskich. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjątkowym projekcie: “Connect+” Managers Innovation Forum.

“Connect+” Managers Innovation Forum to cykliczne spotkanie grupy managerów, których łączą podobne wartości i sposób patrzenia na biznes, reprezentujących rożne branże i sektory gospodarki w Polsce, Europie i poza nią. Jest to spotkanie szkoleniowe i networkingowe osób zajmujących managerskie i specjalistyczne stanowiska w firmach. “Connect+” Managers Innovation Forum jest skierowane do liderów zmian i innowacyjności. Łączy ludzi otwartych na nowa wiedzę biznesową, chcących uczyć się na na realnych przykładach poprzez dzielenie się doświadczeniami z innymi członkami społeczności „Connect+”.

Przynajmniej trzy elementy sprawiają, że “Connect+” Managers Innovation Forum jest szczególnym projektem edukacyjnym: ambitny program przygotowany przez zaproszonych ekspertów, świetne możliwości networkingowe i atrakcyjny sposób dzielenia się wiedzą i doświadczeniami pomiędzy uczestniczkami i uczestnikami - managerami o podobnym profilu, z rożnych środowisk i branż. Dlatego “Connect+” Managers Innovation Forum jest niezwykle atrakcyjnym programem rozwoju osobistego i biznesowego dla – w równym stopniu - kobiet i mężczyzn zajmujących kierownicze stanowiska w firmach i organizacjach. “Connect+” Managers Innovation Forum to dwa dni spędzone razem w inspirującym otoczeniu ludzi kreatywnych wzbogacone o bogaty program kulturalny w najpiękniejszym polskim mieście - Krakowie!

Tematem tegorocznego Forum jest innowacyjność widziana oczyma managera – innowacyjność w zarządzaniu ludźmi. Program Forum został poświęcony rozwojowi osobistemu uczestników jako liderów zmian. W odróżnieniu od innych, technicznych konferencji, “Connect+” Managers Innovation Forum będzie dialogiem o innowacyjnym umyśle człowieka, managera, przywódcy.

Program Forum ma motywować, inspirować i urzekać. Porozmawiamy o przywództwie dostosowanym do współczesnych wyzwań – elastycznym, partnerskim i ludzkim. Omówimy innowacyjne strategie, które wyprzedzają nadchodzące zmiany. Zobaczymy jak aktualne trendy wpływają na dzisiejsze otoczenie biznesu.

“Connect+” jest ideą większą, niż wszystkie tworzące ją osoby ponieważ wyraża dążenie wspólne wszystkim innowacyjnym osobowościom – być częścią grupy, która nieustannie chce ulepszać rzeczywistość. “Connect+” nie jest tylko kolejnym szkoleniem. Jest programem dzielenia się wiedzą, nawiązywania kontaktów i trwałych więzi miedzy jego uczestnikami. “Connect+” jest projektem współpracy, przygotowywanym po partnersku. Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy: Luiza Czajkowska, Piotr Uhma i Marcin Szydłowski