“Connect+” jest ideą większą, niż wszystkie tworzące ją osoby ponieważ wyraża dążenie wspólne wszystkim innowacyjnym osobowościom – być częścią grupy, która nieustannie chce ulepszać rzeczywistość. “Connect+” nie jest tylko kolejnym szkoleniem. Jest programem dzielenia się wiedzą, nawiązywania kontaktów i trwałych więzi miedzy jego uczestnikami. “Connect+” jest projektem współpracy, przygotowywanym po partnersku. Zapraszamy do udziału!

  

Uczestnicy Forum

Innowacyjne firmy rozumieją, że doniosłe doświadczenia ludzi są twórcze dla biznesu. Projekt “Connect+” jest przeznaczony dla wszystkich tych, zamierzających podjąć wyzwanie jakie stawia dzisiaj coraz bardziej wymagający sektor biznesu. Szukamy autentycznych liderów, profesjonalistów zajmujących średnie i wyższe stanowiska managerskie w firmach i organizacjach. Osób gotowych podnosić swoją wiedzę poprzez wymianę doświadczeń i świętować sukcesy w otwartej atmosferze ponadbranżowej współpracy. Uczestnicy Forum będą reprezentować firmy rożnej wielkości, krajowe i międzynarodowe organizacje. Do udziału zapraszamy także przedstawicieli wolnych zawodów.
  
  

Wymiar europejski i międzynarodowy

Forum “Connect+” jest przedsięwzięciem o zasięgu europejskim. Do udziału zapraszamy managerów z rożnych krajów i branż. Językiem roboczym Forum będzie język angielski i polski, na życzenie uczestników zapewnimy tłumaczenie poszczególnych sesji. Dla dynamiki pracy w grupie istotna jest różnorodność uczestników i równa reprezentacja kobiet i mężczyzn. Przewidujemy, ze liczba uczestników z każdej firmy nie przekroczy czterech osób.

Równa reprezentacja kobiet i mężczyzn

Kobiety uczestniczą w przedsięwzięciach biznesowych posiadając takie same kwalifikacje, kompetencje i potencjał jak mężczyźni. Często ich droga do sukcesu i kariery jest jednak trudniejsza i obarczona stereotypami. Pomimo tego to właśnie kobiety stanowią wartość dodaną każdego przedsiębiorstwa i organizacji, także biznesowej. Forum “Connect+” ma być najlepszym tego dowodem. Założeniem organizatorów jest równa reprezentacja kobiet i mężczyzn i ich aktywny udział w programie Forum.